Andreas Sagen Aspaas

Systemutvikler Java

andreas@scelto.no

Kort om Andreas

Andreas er en seniorkonsulent med erfaring fra 2011. Han har i sin karriere jobbet med mange forskjellige teknologier innenfor forskjellige sektorer og domener som blant annet forsvar, elmarked, bank og finans, landbruk, helse, jordbruk, Statens Vegvesen og NAV.

Andreas er en erfaren DevOps/full-stack utvikler med hovedtyngde på teknologier i Java økosystemet. Han har nå hovedfokuset på Kotlin, Kafka og Kubernetes. Andreas har en spesiell interesse for nettsky, mikrotjenester og hendelsesbasert arkitektur.

Andreas liker å jobbe tett med kunden, for på denne måten skape et mest mulig verdiøkende tjenestetilbud som er lønnsomt for alle parter. Han er en engasjert person som lett å samarbebide med, han er aktiv i fagmiljø og opptatt av å lære seg nye ting. Ingen utfordring er for stor, det er bare mer motiverende.

Andreas er scawesome!