Erlend Nilsen

Teknisk arkitekt

Integrasjonsutvikling

Analyse og design

erlend@scelto.no

Kort om Erlend

Erlend er en erfaren arkitekt og systemutvikler som trives med å være høyt og lavt. Forståelse for kundens domene og forretning er alltid fundamentet – mer effektive og treffsikre it-løsninger er alltid målet.

Erlend har gjennom mer enn ti år opparbeidet seg bred erfaring fra mange ulike roller i store utviklingsprosjekter. Som arkitekt, tech lead og utvikler jobber han helst med Java-baserte back-end-løsninger og integrasjoner. Like gjerne jobber han med å kartlegge og forbedre forretningsprosesser. Uavhengig av rolle og arbeidsoppgaver er Erlend positiv, lærevillig og pilktoppfyllende og har vist evne til å levere resultater etter kort tid.

Erlend forstår raskt nye domener og jobber godt med forretning og brukere. Med god fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig , trives han godt med å jobbe mot kundens partnere, leverandører og egne kunder, nasjonalt og internasjonalt.

De siste fem årene har Erlend opparbeidet seg en unik prosess- og domeneforståelse innenfor energi-domenet generelt og AMS/smart grid spesielt gjennom sine roller som produkteier, løsningsarkitekt og technical lead i Embriqs produktportefølje for MDM og AMS (Quant).

Utenfor arbeidstiden er Erlend en sterkt plaget tilhenger av Lillestrøm sportsklubb.

Erlend er scawesome!