Ivar Nilsen

Javascript

ECMAScript 2015

React.js

Node.js

Webteknologi

Java

ivar@scelto.no

Kort om Ivar

Ivar har en master i informasjonsteknologi fra NTNU og har 10 års erfaring som utvikler. Han har jobbet på både store og små prosjekter og med mange forskjellige teknologier.

Han de senere årene fokusert på å bygge kompetanse på webløsninger og Javascript-teknologier og jobber ofte med å prøve ut nye teknologier.

Ivar har vært på flere prosjekter innen finans, offentlig sektor og luftfart. Han har vært team-arkitekt hos Statens Pensjonskasse's PERFORM prosjekt og Technical Lead for et prosjekt i oppstartsfasen på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Ivar har erfaring med og kunnskap om populære frontend-rammeverk som Angular og React og er vant til å jobbe med moderne byggverktøy som Babel og Webpack.

Ivar er scawesome!