Lønnskalkulator

Scelto sine ansatte har provisjonslønn og får 60% av sin timepris.
Hvis du har en timepris på kr. 
1000
 og jobber 
157
 timer pr. mnd: 
Bruttolønn pr. måned, eks. feriepenger
Ca årslønn i Scelto med 5 ukers ferie
11*mnd lønn + 11*oppsparte feriepenger
Bruttoinntjening pr. måned
Du får 60% av din inntjening pr. måned
Avsatte feriepenger pr. måned 12%
Tor-Eric Sandvik - Daglig leder
Ring meg for en uforpliktende prat på tlf 90 96 90 97.
Eller ta kontakt på mail tor.eric.sandvik@scelto.no