Scelto i samfunnet

Ikon for Scelto i samfunnet

Scelto har en ambisjon om å gjøre en positiv forskjell i samfunnet. Vi er ikke store, men vi ønsker å gjøre mer enn vår del og ta vårt samfunnsansvar.

Vi har valgt oss ut tre områder vi brenner for og som tilsvarer FNs bærekraftsmål:

 • nr 5. "Likestilling mellom kjønnene"
 • nr 10. "Mindre ulikhet"
 • nr 13. "Stoppe klimaendringene".

Vårt program Scelto i samfunnet er noe alle ansatte bidrar inn i og er stolte av å være en del av. Følgende målsettinger gjelder for Scelto i Samfunnet:

 1. Klima og miljø - FNs bærekraftsmål nr 13

  Scelto er Miljøfyrtårn-sertifiserte og skal bidra til å bidra til å stoppe klimaendringene. Noen av hovedaktivitetene vi gjør i den forbindelse er:

  • Å satse på lokale oppdrag for å reise mindre
  • Ha en klimavennlig reise- og kontorpolicy
  • Redusere co2 utslipp pr ansatt

  Se vår klima- og miljørapport for ytterligere detaljer.

 2. Mangfold og likestilling - FNs bærekraftsmål nr 5

  Scelto skal jobbe for et økt antall kvinner i tech og spesielt utviklere. Disse tiltakene er gjort:

  • Medlemskap i Ada. Ada er et prosjekt ved NTNU som bidrar til at det uteksamineres flere kvinner fra teknologiutdanninger på NTNU som har lav kvinneandel.
  • Et bevisst språk i bilde og tekstbruk i ekstern kommunikasjon.
  • Støtte TENK tech camp og stille med mentor. Målet er at flere jenter skal interessere seg for teknologi og få kunnskap om hvordan de kan være med på å utvikle verdiskapende teknologi i fremtiden.
 3. Mindre ulikhet, integrering og inkludering - FNs bærekraftsmål nr 10

  • Scelto skal være med å bidra til mindre ulikhet, økt integrering og inkludering i samfunnet.
  • Gratis sykkelservice for de ansatte fra På hjul sykkelverksted en gang pr år

  Paahjul er et profesjonelt sykkelverksted eid av Kirkens Bymisjon. I tillegg til å reparere sykler, gir Paahjul arbeidstrening til mennesker med tidligere rusutfordringer. Velger du å reparere sykkelen din hos Paahjul, er du med på å gjøre noe godt for både miljøet og samfunnet.

FNs BÆREKRAFTSMÅL
 1. 1: Utrydde fattigdom
 2. 2: Utydde sult
 3. 3: God helse
 4. 4: God utdanning
 5. 5: Likestilling mellom kjønnene
 6. 6: Rent vann og gode sanitærforhold
 7. 7: Ren energi for alle
 8. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. 9: Innovasjon og infrastruktur
 10. 10: Mindre ulikhet
 11. 11: Bærekraftige byer og samfunn
 12. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. 13: Stopp klimaendringene
 14. 14: Liv under vann
 15. 15: Liv på land
 16. 16: Fred og rettferdighet
 17. 17: Samarbeid for å nå målene